Hrad Sion

Přibližně 1 km od centra Chlístovic můžete navštívit zříceninu hradu Sion.

Zřícenina nevelkého hradu z 15. století, ležícího na ostrohu nad říčkou Vrchlicí. Jeho předchůdcem snad bylo slovanské hradiště ze starší doby hradištní. Hrad měl tvar trojúhelníka v čele s obdélnou budovou se vstupní branou, za ní stál dvojpatrový palác. Předhradí bylo opevněno příkopem a valem. Kolem hradu jsou pozůstatky obléhacích stanovišť z roku 1437. Ve skále pod hradem je pískovcový reliéf Jana Roháče z Dubé (prof. Vávra, 1937).

Kutná Hora

Přibližně 13 km od centra Chlístovic leží historické město Kutná Hora se spoustou památek k navštívení – Chrám Svaté Barbory, kostnice v Sedlci, Vlašský dvůr, Hrádek, ...

Město vzniklo z hornických osad asi po r. 1290. Kutná Hora měla svůj znak nepochybně už ve 14. století. Dokazuje to znak namalovaný spolu se znakem pražským a vratislavským na hradě Laufu v Bavorsku v jediné řadě se znaky panskými. Tehdy byl kutnohorský znak velmi jednoduchý. Byla to dvě hornická kladiva nad sebou, jako při práci, tedy dole želízko a na něm mlátek, topůrky k levé straně.

Malešov

Přibližně 5 km od centra Chlístovic můžete navštívit Malešov a mrknout na tvrz (není veřejnosti přístupná, ale městečko je to pěkné).

Budova tvrze stojí na skalnaté vyvýšenině nad údolím říčky Vrchlice, které je nyní částečně zatopeno stejnojmennou přehradní nádrží. Pozemek, na kterém tvrz stojí, se rozkládá na přibližně 2000 čtverečních metrech a je ze tří stran nepřístupný díky vysokým skalám a zbytkům původního opevnění. Na čtvrté, severní straně, tvrziště přechází do hospodářského dvora, původně odděleného šíjovým příkopem, který je nyní zcela zasypán nebo přeměněn na sklepení.

Navíc u Malešova (někde u rybníka Prosík) v roce 1424 Žižka s tábory a orebity porazil vojsko zemské vlády.

V čele druhé křížové výpravy stál Zikmund (už naposledy). Křižáci byli odraženi od Žatce (1421) a byli poraženi u Kutné Hory (1421/22). Roku 1423 Žižka odchází z Tábora, ale vojenské spojenectví nebylo přerušeno. Panská jednota vede kampaň proti Žižkovi, na své straně má Prahu. V roce 1424 se tedy Žižka střetává se svými odpůrci u Malešova, kde vítězí a rozezlen táhne proti Praze. Ta je však zachráněna "slovem" = diplomatickým jednáním Jana Rokycany (rozmluvil Žižkovi útok proti Praze), Žižka se s Prahou usmiřuje a uzavírá dohodu o společném tažení na protihusitskou Moravu.

Další místa, co nejsou tak daleko a stojí za návštěvu: